Genel Kurulumuza  çağrı

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu   Şirintepe Mahallesi 1011 Sokak No: 13 Mamak adresinde  2 Şubat 2020- tarihinde saat 13:00 da .Çoğunluk sağlanamaz ise aynı yer ve saatte  16 Şubat 2020 tarihinde aynı yerde ve saatte  aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
Tüm üyelerimize ve dostlarımıza saygı ile duyrulur.
EVKUZDER  yönetim kurulu.

             ÇORUM EVCİKUZKIŞLA  KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

9-16 Şubat 2020 tarihinde  saat 13:00 da denek merkezimizde   aşağıdaki gündem ile  toplanacaktır.

Üyelerimize saygıyla duyrulur.

GÜNDEM

1—Açılış v Yoklama

2—Divan  oluşturulması.

4—Faaliyet raporunun okunması.

5—Mali raporun okunması.

6—Denetleme raporunun okunması.

7—Raporların ayrı ayrı ibraya sunulması.

8—Değişecek tüzük önerilerinin görüşülerek oylanması.

9—Yönetim ve denetim kurullarının seçimi.

10- 2020 tahmini bütçesi.

11- Dilek ve temenniler.

12- Kapanış.