26 Aralık Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Farkındalık Paneli

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu olarak da tüzüğümüzde yer alan “Sömürüsüz, ayrımsız bir dünya yaratmak için evrenimizde varolan canlı-cansız her şeyin, inancın, düşüncenin varlığını önkoşulsuz kabul etmek, sevmek, saygı duymak ve bu anlamda kendini sorumlu hissetmektir.” İlkesi gereğince kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi asli görevimiz olarak görüyoruz. Bu amaçla kadına yönelik şiddet konusunda toplumu aydınlatma ve farkındalık kazandırma amacıyla düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize herkesi bekliyoruz.