Denge Denetleme Ağı  İDG üyeliği

Derneğimizin de üyesi olduğu ve ülke çapında 288 dernekten oluşan DDA ;Denge Denetleme Ağı'nın 2. genel kurulu 21  Eylülde Ankarada yapıldı.

Başkanımız Hürdoğan Aydoğdu ağın dentleme kurulu olan İç Değerlendirme Grubuna seçildi. Bizi başarıyla temsil eden başkanımızın yolu açık olsun.